CZ | DE

PhDr. Aranka Horáková
MOTTO

Vitam regit fortuna, non sapientia.
Životu vládne štěstí, ne moudrost.

Cicero

SOUDNÍ OVĚŘENÍ
Doklady a dokumenty, které vyžadují překlad a ověření soudem jmenovaného tlumočníka jako jsou výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, osvědčení, plné moci, ověření pravosti podpisu, notářské zápisy, rozsudky, žádosti, rodné, oddací a úmrtní listy, potvrzení pro práci v zahraničí, potvrzení o studiu, vysvědčení atd. Pro soudně ověřený překlad je třeba originál listiny nebo notářsky ověřený opis listiny, z níž byl pořízen.PŘEKLADY
Překladatelský servis z jazyka německého do českého a naopak s jazykovou korekturou rodilými mluvčími, za výhodné ceny bez příplatků za odbornost, v expresních termínech, s grafickým zpracováním a libovolného formátu.PRÁVNÍ DOKUMENTY A LISTINY
Účetní dokumentace, výroční zprávy, daňová přiznání
Ekonomické studie
Obchodní korespondence
Manuály a technická dokumentace
Reklamní texty
Katalogy
Webové stránkyTLUMOČENÍ
Konsekutivní, simultánní a soudní tlumočení.
VÝUKA A DOUČOVÁNÍ
Výuka českého jazyka pro německy hovořící zájemce jakož i výuka německého jazyka, obojí pro začátečníky i pokročilé, individuální a skupinová (i firemní) výuka pro všechny věkové kategorie. Po dohodě se výuka uskutečňuje buď v sídle firmy, v prostorách vhodných pro výuku nebo v sídle firmy PhDr. Aranka Horáková, t. j. na adrese 683 54 Otnice, Školní 307. Český i německý jazyk vyučuji podle vlastních vyvinutých metod a učebních pomůcek, které účastník kurzu obdrží v ceně kurzu. V obou uvedených jazycích poskytuji rovněž doučování.PROFIL1983 - 1992
Školství - výuka obor čeština - němčina


1992 - 1994
OMG Brno, GmbH, Tochtergesellschaft der OMG GmbH&Co. KG für Projektentwicklung Villingen-Schwenningen
Asistentka, tlumočnice


1994 - 1995
Techconcept GmbH. Brno, Tochtergesellschaft der Firma PlanConsult Holding GmbH, Wien
Asistentka, tlumočnice


Od roku 1995 OSVČ
Usnesení Krajského soudu v Brně Spr 3045/94 – soudní tlumočník pro jazyk německý
Živnostenský list Živ/108/95/2 - překlady - tlumočení
Živnostenský list 371202-1757-00 výuka cizích jazyků - němčina
Osvědčení Ministerstva hospodářství 77903/94 – průvodce cestovního ruchu


Osvědčení ke stažení:

REFERENCEAlfred Eremit GesmbH, Wildungsmauer
AMBERG Engineering AG, Regensdorf
Bernhard Möstl
Buchdruckerei Ernst BECVAR GmbH, Wien
DACHSER, Intelligent Logistics, Deutschland
DATEV, Datenverarbeitungsorganisation des steuerberatenden Berufes
in der BRD, Nürnberg
FINANZAMT Mistelbach, Gänserndorf
Franz Fiby
Gemeinde Rabensburg
Gemeinde Wildendürnbach
GEYER & GEYER Steuerberatungs GmbH, Mistelbach
HS Asparn, Asparn an der Zaya
GIMA Inter Contracting AG, Birmenstorf, Schweiz
Ilona Lechner, Geisenfeld, Deutschland
ING. JOSEF RIEGLER, Verpackungstechnik GmbH, Wien
LEISSER HOLZ Wildendürnbach
MÜLLER TECHNIK, Steinfeld
MW Handels- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Grossnondorf
NEUHÄUSER GmbH&Co., Lagersysteme, Magnettechnik, Lünen
Nevoga GmbH, Deutschland
Ostersetzer & Co. GmbH, Wien
Peter Zöhrer, Fachbetrieb für mobile Matratzentiefenreinigung, Falkenstein
PLATTFORM OST Verein zur Förderung des Zugangs zu osteuropäischen
Sprachen und Kulturen
Raiffeisen Lagerhaus Weinviertel Mitte, Mistelbach
RCP GROUP CZ-AT
Sprachkompetenz NÖ Landesakademie, St. Pölten
VOLKSHOCHSCHULE „ZECHNERSCHULE“ EVS – Europäische Volksschule, Wien
VS Falkenstein
VS Herrenbaumgarten
VS Ottenthal
VS Schrattenberg
VS Wilfersdorf
ZARGES Leichtbau GmbH, Weilheim
a další...
KONTAKTPhDr. Aranka Horáková
Školní 307
683 54 Otnice
tel/fax: +420 544 240 120
mobil : +420 608 820 108
aranka@sky.cz